روزی که عاشق شدم

ادامه 12

سلام ساناز جون این اتفاقا تابستون ٨۶ افتاده.اونروز هم نرفتیم البرز چون خیلی خسته بودم اما یه روز دیگه رفتیم .کاش ازخودت ایمیلی میذاشتی!

...