روزی که عاشق شدم

فقط 2ماه مونده

سلام به دوستای خوب وفادارم.

من واقعا شرمنده همتون هستم.این ترم دوتادرس برداشتم ولی خیلی الان پشیمونم چون همه الان توتعطیلات تابستون هستن من باید درس بخونم.٢٧اردیبهشت تولدمه. تولدحمید هم ٧اردیبهشت بود که خوب کارخاصی نکردیم قرار شد ایران همه روجبران کنیم.فقط۶٢روز به اومدن من مونده.خیلی خوشحالم.واقعا برام عین رویا میمونه که بعد از٢سال میخوام بیام ایران حمید روببینم.

فردا با دوستای ایرانی وکانادایی میرم برای تولدم بیرون.تاحالا ٣تا کادوی خوب گرفتم. مامانم یه پیرهن خوشگل به انتخاب خودم.خواهرم یه کفش خوشگل از Guessگرفته و دیروز یکی از همکارام برام مرطوب کننده M.A.Cویک پکیج از Body Shop  گرفت که واقعا اون اولی خیلی به موقع بود چون مرطوب کننده ام رو به اتمام بود.جالا کادوهای بعدی توراهه.هفته دیگه امتحان خیلی مهمی دارم شانس بد من هروقت من بخوام خوشی کنم بعدش باید برم تو استرس درس و امتحان.این هفته اینجا لانگ ویکننده که خوشبختانه خورد به تولد من .کاش ٣شنبه امتحان نداشتم الان کلی شاد بودم!!!

یه عالمه برنامه برای مدتی که ایران هستم باحمید داریم که متاسفانه الان نمیتونم بهشون اشاره ای بکنم.

من بااجازتون برم که خیلی درس دارم.قول میدم دراولین فرصت بیان به همه سربزنم.

بای بای

...