روزی که عاشق شدم

30سال ستم دروغ وحالا دیگه کشتارعلنی

سلام به همه دوستان عزیز

اینقدر از بابت اتفاقای اخیر سرخورده شدیم که دیگه جایی برای امیدواری نمیمونه. خیلی دلم میخواست ایران بودم واین جمعیت رو با چشم خودم میدیدم.واقعا اگه این اتفاقا منجربه سقوط این دیکتاتورها بشه ما (کسانی که ایران زندگی نمیکنیم )همیشه مدیون غیرت هموطنانمون بعد از انتخابات ٨٨خواهیم بود.من کاری ازدستم برنمیاد جزاینکه هرروز cnnرو نگاه کنم وبرای این مردم دعا کنم.خدا به همشون کمک کنه.همه میگن فردا روزخیلی مهمیه.نمیدونیم تصمیم خامنه ای چیه.اما حدس من اینه که میخواد به همه بقبولونه که این یه انتخابات سالم بوده وبا چرندهای همیشگی سعی کنه همه چیو فیصله بده.اما چرا یکی نمیاد ازاینها بپرسه:اگه واقعا شما تقلبی نکردین چرا یه باردیگه نمیخواهین به رای تن بدین؟چطورحاضرمیشین اینهمه خون ریخته بشه و شما باز جلوی کشورهای بیگانه فیلم بازی کنین ودم از آزادی بزنین؟

وای برشما...

...