روزی که عاشق شدم

من یه دختر 24ساله هستم که موقتا از عشقم دورم .اینجا هم میخوام از تجربه های این ارتباط 5ساله بگم.اتفاقای اینجا یه چکیده ای هست ازهمه تلخی ها و شیرینی های رابطه ما

شهریور 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
17 پست